PRIVACY POLICY

1. Wstęp

Prawo do prywatności, a w szczególności prawo do ochrony danych osobowych, jest jedną z wartości FLUIDRA POLSKA SP. Z O.O. spółki należącej do FLUIDRA S.A. z siedzibą: Av. Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Hiszpania (dalej „Fluidra”). Celem tej polityki jest wyjaśnienie, w jaki sposób Fluidra przetwarza dane osobowe, które mogą być zamieszczane w formularzach na stronach Witryny pod adresem pro.fluidra.com Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ścisłej tajemnicy i wyłącznie w celach, na które została wyrażona zgoda, jak wyjaśniono poniższej Ogólnej Polityce Prywatności oraz w Podstawowych informacjach o prywatności.

2. Zaangażowanie na rzecz prywatności

Fluidra jest w pełni zaangażowana w zapewnienie zgodności z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych oraz przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, które mogą obowiązywać w danym momencie.

W związku z czym Fluidra podjęła decyzję o wdrożeniu następujących zasad, według których ochrona prywatności stanowi podstawę wszelkiego przetwarzania danych:

 • Pojęcie przetwarzania danych jest jednym z naszych priorytetów, więc zawsze gdy zbieramy dane osobowe dotyczące użytkownika zostanie on przez nas należycie poinformowany o celu, w jakim będą one przetwarzane.
 • Będziemy przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do określonych celów.
 • Nigdy nie zobowiązujemy Państwa do podawania danych osobowych, chyba że jest to absolutnie konieczne do wykonania usługi.
 • Gdy tylko będzie to możliwe, udostępnimy Państwu środki w celu kontroli swoich danych osobowych.
 • Państwa dane nie będą w żaden sposób przetwarzane, udostępniane dla stron trzecich, z wyjątkiem dostawców usług Fluidry, którzy świadczą usługi, ale w żadnym wypadku nie mogą one przetwarzać ich na potrzeby własne. Niektórzy z tych dostawców usług mogą mieć siedzibę poza Unią Europejską, jak podano w sekcji "Transfery międzynarodowe".
 • Cel przetwarzania danych

  Fluidra gromadzi Państwa dane osobowe:

  a) Aby odpowiedzieć na Państwa zapytania, pytania i prośby złożone za pośrednictwem obsługi klienta, kontaktu lub/i skontaktować się z Państwem w celu ich rozpatrzenia.

  b) W celu ulepszenia naszych stron internetowych, usług i produktów, jak również w celu zapewnienia lepszych usług i treści.

  W niektórych przypadkach może być konieczne przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub w związku z umową, którą możemy z Państwem nawiązać.

  We wszystkich innych przypadkach, gdy będzie to wymagane, poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

  3. Wysyłanie wiadomości marketingowych

  W ramach swojej działalności marketingowej Fluidra może proponować zarejestrowanie się lub zapisanie się do newsletterów firmy i informacji handlowych o niej. Wysyłanie tych wiadomości jest uwarunkowane tym, że wyrażają Państwo na nie zgodę. W przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika, Fluidra prześle informację dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb o swoich produktach i usługach zgodnie z Państwa gustami i preferencjami.

  Zgodę można wycofać w każdej chwili, gdy otrzymają Państwo wiadomości marketingowe za pomocą umieszczonego w tym celu linku lub przycisku we wszystkich wiadomościach lub za pośrednictwem następujących kanałów:

  (i) Adres e-mail: dataprivacy@fluidra.com.

  (ii) List adresowany do Av. Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

  4. Czas trwania przetwarzania i przechowywania

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Fluidra nie przetwarza Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

  W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Państwa danych osobowych niż ich przechowywanie (np. przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację.

  Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

  5. Transfery międzynarodowe

  Fluidra, jako firma o międzynarodowym zasięgu, posiada międzynarodowych dostawców usług, którzy mogą świadczyć swoje usługi spoza UE, w związku z czym możliwe jest, że Państwa dane mogą być przekazane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy.

  W każdym przypadku Fluidra zapewnia, że takie przetwarzanie danych jest chronione przez właściwe organy zabezpieczenia, które mogą obejmować:

  - Standardowe klauzule zatwierdzone przez UE. Są to klauzule umowne zatwierdzone przez europejski organ nadzorczy, który zapewnia wystarczające zabezpieczenia w celu zagwarantowania, że dane przetwarzanie jest zgodne z wymogami określonymi w europejskim rozporządzenie o ochronie danych.

  - Certyfikacja przez stronę trzecią. Ramy lub umowy między UE a innymi krajami, które ustanawiają standardy przetwarzania danych zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych.

  6. Wykonywanie praw i składanie skarg do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (AEPD)

  W wyniku przetwarzania danych osobowych przez firmę Fluidra, obowiązujące przepisy prawa przyznają użytkownikowi szereg praw.

  Poniżej znajduje się krótkie wyjaśnienie każdego z praw:

  1. Prawo dostępu. Mają Państwo prawo dowiedzieć się, które z Państwa danych osobowych są przetwarzane i w jakim celu.

  2. Prawo do sprostowania. Państwa dane zawsze będą należeć do Państwa i w każdej chwili można zażądać ich sprostowania, jeśli są błędne.

  3. Prawo do skasowania. Użytkownik może w każdej chwili zażądać usunięcia swoich danych osobowych z nasze akt. Jednakże, jak określono w powyższej sekcji dotyczącej przechowywania danych, należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach zgodność z obowiązującym prawem może uniemożliwić faktyczne korzystanie z tego prawa.

  4. Prawo do sprzeciwu. Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z celem, dla których je przetwarzamy, zgodnie z polityką prywatności, która może mieć zastosowanie w każdym przypadku.

  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

  a. Jeśli uważa, że posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub niedokładne.

  b. Jeżeli uważa, że dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, lub należy ograniczyć ich przetwarzanie.

  c. Jeżeli posiadane przez nas dane nie są już potrzebne do celów, dla których były przeznaczone, ale musimy je przechowywać, żeby złożyć zgodne z prawem roszczenie.

  d. Jeżeli, korzystając z przysługującego prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonym celu, użytkownik oczekuje od nas odpowiedzi w tym zakresie.

  6. Prawo do przenoszenia danych. Pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe, użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe, które zostały bezpośrednio przekazane innemu administratorowi danych. Jeśli jest to możliwe, powinniśmy ujawniać Państwa dane wspomnianemu innemu administratorowi danych, a przy braku możliwości, dostarczymy je w standardowym formacie.

  Za każdym razem, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody, mogą je Państwo w każdej chwili wycofać, przy czym jedyne konsekwencje dla Państwa, w zależności od wykonywanego prawa, to brak możliwości świadczenia Państwu określonych usług.

  Mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, zwracając się do Fluidry w jeden z poniższych sposobów, wraz z kopią ważnego dokumentu tożsamości:

  (i) e-mail na adres dataprivacy@fluidra.com.

  (ii) list do Av. Alcalde Barnils 69, 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

  Mogą się Państwo także skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem dataprivacy@fluidra.com.

  W przypadku braku chęci skorzystania z określonego prawa, ale złożenia zapytania lub sugestii związanej z przetwarzaniem danych osobowych, można również napisać na adres dataprivacy@fluidra.com.

  W każdym przypadku przypominamy, że jeśli nie otrzymają Państwo odpowiedzi w rozsądnym terminie, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu (Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych).

  7. Poufność i bezpieczeństwo w przetwarzaniu danych

  Państwa dane osobowe są dla nas bardzo ważne i zobowiązujemy się do ich przetwarzania w najściślejszej tajemnicy i dyskrecji, jak również do wdrożenia wszystkich środków bezpieczeństwa, które uważamy za wymagane i uzasadnione.

  W związku z tym Fluidra niniejszym oświadcza i gwarantuje, że wykorzystała wszystkie środki techniczne dostępne dla niego w celu uniknięcia utraty, niewłaściwego wykorzystania, zmiany, nieautoryzowanego dostępu i kradzieży danych dostarczone przez użytkowników.

  8. Social Media

  Media społecznościowe są częścią codziennego życia wielu użytkowników Internetu, a Fluidra stworzyła różne profile w takich platformach.

  Wszyscy użytkownicy mają możliwość dołączenia do stron lub grup, które Fluidra posiada w różnych platformach.

  Należy jednak wziąć pod uwagę, że o ile dane nie zostaną uzyskane bezpośrednio od użytkownika (na przykład poprzez akcje marketingowe, konkursy, promocje lub w inny ważny sposób), dane będą przetwarzane przez platformę mediów społecznościowych, dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z jej warunkami użytkowania i polityką prywatności, a także upewnienie się, że skonfigurowane zostały preferencje dotyczące przetwarzania danych.