Privacy for Contact Forms

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez „FLUIDRA POLSKA” SP. Z O.O., z siedzibą: al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000158890, NIP: PL8992466785, REGON: 932882398, należącej do FLUIDRA S.A. z siedzibą: Avda. Francesc Macià, 60, Planta 20 08208 Sabadell (Barcelona), Hiszpania

2. CELE I PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi i udzielenia odpowiedzi na zapytania, które można zgłosić za pomocą formularza.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wyrażona przez Państwa zgoda.

3. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Państwa dane nie mogą być udostępniane dla osób trzecich, z wyjątkiem dostawców usług FLUIDRA, którzy świadczą niektóre usługi na rzecz FLUIDRA, ale w żadnym wypadku nie mogą oni przetwarzać ich dla własnych celów. Niektórzy z usługodawców mogą mieć siedzibę poza Unią Europejską, jak stwierdzono w sekcji "Transfery międzynarodowe".

4. TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE

FLUIDRA, jako firma o międzynarodowym zasięgu, posiada międzynarodowych usługodawców, którzy mogą świadczyć swoje usługi poza UE, w związku z czym możliwe jest, że Państwa dane mogą być przekazywane poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy.

W każdym przypadku FLUIDRA zapewnia, że takie przetwarzanie danych jest chronione przez właściwe organy i zabezpieczenia, które mogą obejmować:

 • Standardowe klauzule zatwierdzone przez UE. Są to klauzule umowne zatwierdzone przez Europejski Organ Nadzorczy, który gwarantuje, że przetwarzanie danych jest zgodne z wymogami określonymi w europejskim rozporządzeniu o ochronie danych.
 • Certyfikacja zewnętrzna. Ramy lub porozumienia między UE a krajami, które ustanawiają standardy przetwarzania danych zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.
 • 5. CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA DANYCH

  Wszystkie dane, które nam Państwo podają, są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia Państwa zapytań.

  Po upływie terminu, FLUIDRA przechowuje Państwa dane osobowe do celów statystycznych lub badań rynkowych, o ile jest to możliwe lub odpowiednio zablokowane w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań prawnych, którym podlega firma.

  6. WYKONYWANIE SWOICH PRAW

  Mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Państwa danych dla któregokolwiek z powyższych celów.

  Mają Państwo prawo dostępu do danych, ich poprawiania, usuwania, sprzeciwu, ograniczenia lub przenoszenia, pisząc list zaadresowany do Avda Francesc Macià pl. 20, 08208. Sabadell (Barcelona), z tematem "Dane osobowe", lub wysyłając e-mail na adres dataprivacy@fluidra.com.

  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych lub innych pytań związanych z tą sprawą, mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych w Avda Francesc Macià pl. 20, 08208 Sabadell (Barcelona), z podaniem tematu lub adresatem do wiadomości "Inspektor ochrony danych osobowych" lub pisząc e-mail na adres dataprivacy@fluidra.com.

  Ponadto mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego (Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych).